தேன் கூடு(பாகம் IV)


தேனீக்கள் தேன் கூட்டில் கூட்டமாக(சமூதாயமாக) வாழும்.இந்த தேன் கூடு வேளைக்கார தேனீயிடமிருந்து உருவாகும் மெழுகால் கட்டப்படும்.இது (தேன் வதை) இலேசானதும், அறுகோண வடிவமுடைய பல அறைகளாலானது.இவ் அறுகோண அமைப்பு மிகவும் உறுதியானது.இதனாலே தான் ஆகாய விமானங்களில் தேன்வதை போன்ற அமைப்பில் தயாரிக்கப்பட்ட அலுமினிய வலைச்சட்டகம் ஆகாய விமான உடலின் தகடுகளுக்கிடையில் இடப்பட்டுள்ளது.இதனால் ஆகாய விமானங்கள் உறுதியாகவும் இலேசானதாகவும் வெப்பத்தைத் தாங்கக்கூடியதாகவும் உள்ளது.

தேன் வதை தேனீகளின் வசிப்பிடமாக இருப்பதோடு களஞ்சியமாகவும் காணப்படுகின்றது.இங்கு சேமிக்கப்படும் தேன் அவற்றிக்கு உணவாக அமைவதோடு தேன் கூட்டைக் குளிர் நேரதில் வெப்பமாக வைத்திருக்கவும் உதவுகின்றது.

இந்த தேன்கூட்டை பாதுகாப்பதற்கு என சில வேலைக்கார தேனீக்கள் தேன்கூட்டின் மேல் பகுதியில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கும்.இவை பிற பூச்சிகளை கூட்டினுள் செல்ல அனுமதிப்பதில்லை.இந்த தேனீக்கள் தங்களது சொந்த உயிரை பணயமாக வைத்தே பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்கின்றன.வேலைக்கார தேனீக்கள் தமது ஆயுதமாக கொட்டக் கூடிய கொடுக்கை பயன்படுத்தும். ஆனால் ஒரு முறை கொட்டியதன் பின்னர் திரும்ப வளருவதில்லை.(இராணித் தேனீக்கு கொட்டக் கூடிய கொடுக்குகள் மீண்டும் மீண்டும் வளரக்கூடியதாகும்,அதே நேரம் ஆண் தேனீக்கு கொடுக்கு காணப்படாது.)தேன்கூட்டின் பாதுகாப்பு பணியை வேலைக்கார தேனீக்கள் சுழற்சி முறையில் மாறி மாறி செய்கின்றன.தேன்கூட்டில் உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால் உழைக்காமல் உண்ணும் ஆண் தேனீக்கள் வெளியேற்றப்படும்!

வேலைக்கார தேனீயால் துரத்தப்படும் ஆண்தேனீ ஒன்று

வேலைக்கார தேனீக்களால் பூக்களிலிருந்து அமுதம்(Nector) என்னும் பதார்த்தம் உறிஞ்சப்படுகின்றது.இது தேனீக்களில் இரைப்பையில் பதப்படுத்தப்படுகின்றது.பின் அவை தேன் அடையில் சேமிக்கப்படுகிறது.இதில் நீர் அதிகளவும்,இயற்கையான மதுவங்களும் காணப்படும்.இதனால் தேன் நொதிப்பிற்கு உட்படும்.அதேவேளை தேன் அடை திறந்திருப்பதால் இதிலுள்ள நீர் ஆவியாகத் தொடங்கும்.இதனால் நீர்கொள்ளளவு குறைந்து தேன் செறிவடையும்.ஒரு நிலையில் தேன் நொதிப்பிற்கு போதிய நீரின்மையால் நொதிப்பு தடைப்படும்.இந்த நொதிப்புச் செயற்பாட்டை சரியான இடத்தில் நிறுத்த நீர் ஆவியாதல் உதவுகிறது.தொடர்ந்து நொதிப்பு நடைபெறும் பட்சத்தில் வெல்லங்கள் அற்ககோலாகிவிடும்.இவ்வாறு ஒரு வேலைக்கார தேனீயால் தனது வாழ் நாளில் 45 கிராம் தேனைச் சேகரிக்க முடியும்.ஒரு முழுமையான நல்ல ஆரோக்கியமான கூட்டில் 15 முதல் 23 கிலோ வரை தேன் காணப்படும்.

2 பின்னூட்டங்கள்:

HS said...

இங்கே உங்கள் தேனீக்கள் நன்றி நண்பா
http://www.kelvi.net/?p=63

காண்டீபன் said...

//இங்கே உங்கள் தேனீக்கள் நன்றி நண்பா
http://www.kelvi.net/?p=63
//
இணைத்தமைக்கு நன்றிகள் HS...
:)